SORTIDA D'ESCALADA-Febrer
Sortida dels grups d'escalada:

GRUP A: dissabte 25 de febrer (matí)

GRUP B: diumenge 26 de febrer (matí)

(sortida d'escalada esportiva)

SORTIDA DE MIG DIA
NIVELL: 3
INSCRIPCIÓ: Grup reduït fix mensual, que practica l’escalada amb un instructor titulat. Dos nivells diferents. Cal inscriure's prèviament i abonar una quota anual