SORTIDA D'ESCALADA-Octubre


Sortida dels grups d'escalada d'Octubre:

GRUP A: diumenge 23 tarda

GRUP B: diumenge 23 matí

(sortida d'escalada esportiva)

SORTIDA DE MIG DIA
NIVELL: 3
INSCRIPCIÓ: Grup reduït fix mensual, que practica l’escalada amb un instructor titulat. Dos nivells diferents. Cal inscriure's prèviament i abonar una quota anual